Belgische organisatie voor polyamorie en ethische non-monogamie : BE-Open

De vereniging heeft tot doel alle polyamorie en ethische non-monogamie gerelateerde informatie, activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland.

Zij kan activiteiten opzetten die tot doel hebben zowel het grote publiek vertrouwder te maken met polyamorie en ethische non-monogamie, als het samenbrengen van een gespecialiseerd publiek, binnen België zowel als in het buitenland, ter bevordering van gerelateerde informatie-uitwisselingen uitstraling. Zo stelt zij zich eveneens tot doel educatieve middelen te creëren, te verspreiden en te exploiteren ter ondersteuning van haar doel. Daartoe kan zij evenementen, optredens, fuiven, workshops, weekends/vakanties en activiteiten van allerlei aard organiseren en mede-organiseren. Zij kan eveneens optreden als uitgever van aan polyamorie en ethische non-monogamie gerelateerde informatieve en educatieve werken.

Zij kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie en alle andere activiteiten en producten in verband daarmee. Zij kan daartoe alle activiteiten ondernemen die het doel kunnen bevorderen. Zij doet dat o.a. via volgende werking (niet exhaustieve lijst):
• Organiseren van online samenwerking via een Facebook chat en Discord server
• Faciliteren van bijeenkomsten voor polyamoureuze mensen
• Educatie rond polyamorie (doelpubliek bvb. universiteiten & scholen)
• Lobbywerk bij politiekers, sponsors en eventuele overkoepelende organisaties
• Organiseren van weekends en vakanties voor polyamoureuze mensen en sympathisanten