Er is in polyamorie een spanningsveld tussen veiligheid en avontuur dat aanzienlijk groter is dan in monogamie. Hoe je hier mee om gaat is grotendeels afhankelijk van je persoonlijkheidstype. Ben je iemand die vooral op zoek gaat naar geborgenheid en veiligheid in relaties ? Dan kan je het erg moeilijk krijgen als je partner(s) constant wil(len) daten of vijf vriend(innen)(en) wil hebben. Ben je iemand die vooral avontuur zoekt in relaties ? Dan kan je je beperkt voelen als je andere partner(s) vindt dat je te veel date of als die het tempo laag wil houden. Het is telkens weer een moeilijke evenwichtsoefening.

Zoals vaak in polyamorie is de enige remedie veel communiceren. Het helpt daarbij om veel introspectie te kunnen doen en je grenzen te kunnen bepalen. Als de nieuwste aanwinst van je partner je zoveel stress geeft, dat je nauwelijks kan functioneren, dan is je behoefte aan veiligheid niet vervuld en is je grens voor onveiligheid overschreden. Het is belangrijk dat je partner weet waar je grenzen liggen, anders worden ze vaak ongewild overschreden.

Omdat het in polyamorie toch vaak gaat om kwetsbare gevoelens en er verwacht wordt dat er op een ethische manier met deze gevoelens wordt omgesprongen, is het beter op voorhand te weten wat je wel of niet aankan. Achteraf je partner vragen om “die nieuwe” te dumpen, is “not done”.

Daarbij is vooral het voorzichtigheidsprincipe nuttig – wees eerder te voorzichtig dan risico’s te nemen – je kan dan kleine stapjes nemen om je grenzen uit te breiden, maar omgekeerd lukt zelden.

Anderzijds kan een grote behoefte aan avontuur ook leiden tot spanningen die moeilijk oplosbaar zijn – vooral als je partner(s) juist meer veiligheid nodig hebben. Je kan je dan te beperkt beginnen voelen en het de andere kwalijk nemen dat je je gevoelens moet inperken. Ook hier is het belangrijk om over die frustratie te praten en je behoefte goed te kunnen kaderen.

Probeer in het beste geval te streven naar een win/win situatie. En tijd blijft je beste vriend. De monogame mindset verander je niet op 1,2,3 – zelfs al ben je totaal overtuigd van de voordelen van polyamorie – er blijven onbewuste overtuigingen en verlangens die lang een uitwerking kunnen hebben.